Πλήρως νόμιμες για τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς δρόμους

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Πλήρως νόμιμες για τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς δρόμους

Σύμφωνα με το τελευταίο νόμο υποχρεωτικής ύπαρξης κάποιου αντιολισθητικού συστήματος στο αυτοκίνητο η χιονοκουβέρτα Isse καλύπτει πλήρως αυτήν την ανάγκη έχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.